« 1 2 3 4 5 6 »

Kontu      2007-03-09
Eltzaburuko mainkua

Eztakid nork Uskalerrian (Nefarroako zomait ibaxetan beinaz bein) zabaltu dion berri kau: iburniko zoladura buztunezko dela. Eltzaburuko mainkuak berri kau eragu ziola urdu da. Beraz iro... [+]

Berri      2007-03-05
Obair-bhrothaig, 1320
Litir bho Obair-bhrothaig
gu Pap Eòin XXII,
1320
 O Athair ro naomh an seirbhis Dhè ‘s ceannard mòr ro urramaicht’ le toil is
cumhachd mhòrachd Dhè os cionn na h-Eaglais iomlan taght... [+]
Lantare      2007-02-04
Anbula (asphodelus albus)

Lur oxko ta arritsu gainean aztan da: landa degradatruk, mendibizkar exar, alagune, xargadoi, ilaurridoi eta mendiko usi agerretan. Erraiten deinez, Eliseo landetako alaguneak eta iburniko sargua e... [+]

Kontu      2006-12-19
Mendigatxaren bizpor kontu

ARTZAINA TA OTSAILA
Artzai batek eta urteko bigarnen ilabeteak, bisusturte batez otsailaren ogoi ta zortzigerren egunean elealdia izan zabein: “Otsailsko, otsailsko: ezdadak lotsarik ene axurien... [+]