Kontu      2007-03-09

Eltzaburuko mainkua

Eztakid nork Uskalerrian (Nefarroako zomait ibaxetan beinaz bein) zabaltu dion berri kau: iburniko zoladura buztunezko dela. Eltzaburuko mainkuak berri kau eragu ziola urdu da. Beraz iror gaiza dazkigu: gaxto zela; zanko bat (gore gisa) aragizko eta berzea burņazko zakala; eta il zenean iburniara eraman zein.
Kan, batetik berze alteara erabiliz, zoladura bere burņazko zankoaz xilatu emon zion; ta gunean, gaxtoek mainkua oiltea kantik erabaki zein.
Guneaz geroz egun ta urte Eltzaburun bizi emon izan zen. Aspaldion eztago bere berririk.
Ultzamako Pedro Arbilak dixit.


Joanes Mattoberroa