Kantxoin      2009-11-04

Ezta ilen Erronkarin uskara

Naparra'ko
iparraltean
Erronkari
Ibaxa,
mendi andi
lerren artean
daude zazpi
iriak.
Arri-pean
ardi ñoa,
ardi-altean
axurua,
irietan
etxe zarrak,
etxe-barnean
erdara.
ezta ilen, ezta ilen
Erronkari’n uskara
Almadieroak
negu gorrian
xoaitan dra
egoatxetik,
ardi, txakur
eta artzaiak
Bardean
bidetarik.
Ogei gizon
eta mazte
dra oraiko
uskaldunak
uskaldun zar
xoanez geroz
¿non daude
berriak?
ezta ilen, ezta ilen
Erronkari’n uskara

Gore uskara
iltan bada
zore izena
eztakizu,
zore etxe,
izenburua
ezta deus
zoretako.
Gore uskara
iltan dago
¡xoan fite
neskatoa!
matto bero,
matto andi
uskarari
emoitra.
ezta ilen, ezta ilen
Erronkari’n uskara


Kantari: Garmendia'tar Idoia


Sonu ta ele: Estornes Lasa'tar Joseba.

ARTXIBOA XAXTAKO: ezta_ilen_erronkarin_uskara.mp3