Kontu      2009-01-23

ERINZALEA

Erkin zen bein kalako erinzale bat eritra. Eta granuen barriatian, zomait erori zren bidiari abaņo, eta xin zren zeuriko txoriak, eta xan ztein. Berze banak erori zren arridoietan, nonta baizegon lur txiki: eta bertan bunatu zren, lurra arin zegolakoz. Baia iguzkia erkitiari, erre eta exartu zren, zeren kasi ez baizein izorrorik. Berze orano banak erori zren xats artetan: eta anditu zren xatsak, eta sofokatu ztein. Berze banak azkenik erori zren lur onian: eta emon zein frutu, non batarik ein, non irurogei, eta non ogeitaamar.


Biarri dionak entelegatako, entelega tzala.