Urte
Uskalerrian
Erdalerrian

1492

– Graziana Belza sortu zen.

 

– Kristobal Colomb Amerikara eltu zen (urrietaren 12gn.).
– Laurenti Medicikoa il zen (aprilaren 9gn.).
1494

 

– Soliman II. Magnifikoa sortu zen (abentu txikerraren 6gn.).
1499

 

– Helveziar Konfederakundearen independentzia (setemeraren 22gn.).
1503

 

– Nostradamus sortu zen (urrietaren 14gn.).
1504


– Michel-Anchelok bere Dabida akabatu zion (setemeraren 8gn.).
1506

– Frantzisko Xabier sortu zen (aprilaren 7gn.).

– Kristobal Colomb il zen (maiatzaren 20gn.).
1507

 

– Cesar Borgia il zen (martxoaren 12gn.).
1509


– Calvin sortu zen (garilaren 10gn.).
1512

– Kaztelauak Nefarroan sartu zren (garilaren 19gn.).

Americo Vespuccio il zen (otsailaren 22gn.).
1517


– Martin Lutherek asi zion Erreforma (urrietaren 30gn.).
1519

 

– Leonardo da Vinci il zen (maiatzaren 2gn.).
1520

 

– Raphael il zen (aprilaren 6gn.)
1521

 

– Leo X. Aita Saintuk Lutheri eskomikatu zion (urtarrilaren 3gn.)
1522

– Amaiurko gaztulua erori zen (garilaren 19gn.).

1526

 

– Baburek mongoliar enperadoregoa asi zion Indian (aprilaren 21gn.).
1527

 

– Machiavelo il zen (garagarzaroaren 22gn.).
– Mongoliarrak Indian sartu zren (martxoaren 16gn.).
1528

– Petri Nabarro il zen (agorrilaren 28gn.)

1533


– Ingalaterrako Elisabet I. sortu zen (setemeraren 7gn.).
1536

 

– Rotterdameko Erasmo il zen (garilaren 12gn.).
– Aragoeko Katalina il zen (urtarrilaren 7gn.).
1543


– Kopernik il zen (maiatzaren 24gn.).
1545   – Trentoko kontzilioa asi zen (abentuaren 13gn.).
1546   – Martin Luther il zen (otsailaren 18gn.).
1547   – Ingalaterrako Endrike VIII. il zen (urtarrilaren 28gn.)
– Moskuko Ivan IV. Ikaragarria Errusia guzuen tsara egin zen (urtarrilaren 16gn.).
1552 – Frantzisko Xabier il zen Txinan (abentuaren 3gn.).
1553   – Migel Servet il zen (urrietaren 27gn.).
1559 – Ignazio Loiolakoa il zen (maiatzaren 31gn.). – Elisabet I. Ingalaterrako erregina (urtarrilaren 14gn.).
1560 Graziana Belza inkisizioan (garilaren 11gn.).
1563 – William Shakespeare sortu zen (aprilaren 25gn.).
1564

– Calvin il zen (maiatzeran 27gn.).
– Galileo Galilei sortu zen (otsailaren 5gn.).

1566 – Nostradamus il zen (garilaren 2gn.).
– Soliman II. Magnífikoa il zen (setemeraren 6gn.).
1569 – Ingalaterrako Elisabet I.aren eskomikua (otsailaren 25gn.).
1570 Graziana Belza il zen Uriñan. – Zazpi urte guda akabatu zen (abentuaren 13gn.).